Tìm kiếm tin tức
thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng
Ngày cập nhật 15/10/2019
Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Đường giao thông bổ sung ở huyện A Lưới – Gói thầu số 8: Toàn bộ xây lắp công trình Đường nội thôn A Tia 1, xã Hồng Kim, huyện A Lưới (đoạn 1: từ hộ ông Lê Thanh Tuấn đến hộ ông Hồ Văn Thảo; Đoạn 2: nâng cấp đường bê tông hiện có từ hộ ông Hồ Văn Hoàng đến hộ ông Hồ Văn Thỉ) thuộc dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng – giai đoạn 2
Trích yếu:
Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Đường giao thông bổ sung ở huyện A Lưới – Gói thầu số 8: Toàn bộ xây lắp công trình Đường nội thôn A Tia 1, xã Hồng Kim, huyện A Lưới (đoạn 1: từ hộ ông Lê Thanh Tuấn đến hộ ông Hồ Văn Thảo; Đoạn 2: nâng cấp đường bê tông hiện có từ hộ ông Hồ Văn Hoàng đến hộ ông Hồ Văn Thỉ) thuộc dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng – giai đoạn 2
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 752