Tìm kiếm tin tức
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình:Đường liên thôn Cha Đu - Nghĩa, xã Hương Nguyên, huyện A Lưới.
Ngày cập nhật 15/10/2019

Kính gửi : Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh T.T. Huế

  • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình công trình xây dựng.
  • Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình công trình xây dựng.

Sở Giao thông vận tải đã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với công trình xây dựng “Đường liên thôn Cha Đu - Nghĩa, xã Hương Nguyên, huyện A Lưới” và đã có văn bản số 1612/GTVT-QLGT ngày 06/09/2019 thông báo kết quả kiểm tra.

Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh T.T. Huế đã có công văn số 181/CV-BCC ngày 10/09/2019 thông báo việc khắc phục tồn tại theo yêu cầu tại công văn 1612/GTVT-QLGT ngày 06/09/2019 của Sở Giao thông vận tải.

          Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế thông báo đến Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh T.T. Huế như sau:

  • Đồng ý để chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành đưa vào sủ dụng toàn bộ Tuyến 2 và Tuyến 3; Cống hộp cọc A (Km0+90.08) tuyến 1.
  • Riêng toàn bộ phần nền mặt đường Tuyến 1 vì không đảm bảo chất lượng và chưa thể xử lý nên không thể tiến hành nghiệm thu hạng mục này.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 749