Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Đường nội thôn vào khu sản xuất từ cầu A Sáp đến khe Ba Rê, xã Hương Phong, Huyện A Lưới.
Ngày cập nhật 15/10/2019

Kính gửi : Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh T.T. Huế

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT -BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Báo báo Hoàn thành thi công xây dựng công trình số 163/BC-BCC TTH ngày 16/08/2019 của Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh T.T. Huế;

          - Căn cứ hồ sơ quản lý chất lượng, báo cáo của các bên liên quan;

          - Căn cứ hiện trạng công trình khi kiểm tra hiện trường ngày 23/08/2019;

          Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế thông báo kết quả kiểm tra đối với công trình Đường bê tông vào khu sản xuất từ cầu A Sáp đến khe Ba Rê,xã Hương Phong, huyện A Lưới như sau:

1) Nội dung kiểm tra

a) Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng.

Kiểm tra việc thực hiện, lưu trữ các hồ sơ nêu trong danh mục tại Mục I Phụ lục III TT 26/2016/TT-BXD .

          b) Hồ sơ quản lý chất lượng CTXD.

Kiểm tra việc thực hiện theo quy định, lưu trữ các hồ sơ nêu trong danh mục tại Mục II, Mục III Phụ lục III TT 26/2016/TT-BXD.

          c) Hiện trường thi công xây dựng.

          Kiểm tra tổng thể các hạng mục công trình bằng trực quan, đối chiếu với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

2. Kết luận

- Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và Hồ sơ quản lý chất lượng CTXD đầy đủ theo quy định.

- Công trình đã hoàn thành đầy đủ các hạng mục, đúng về kích thước hình học theo hồ sơ thiết kế được duyệt.  

- Về chất lượng công trình: Tại thời điểm kiểm tra, có 02 tấm bê tông bị gãy ngang, vết gãy vuông góc với hướng tuyến chưa rõ nguyên nhân.

Còn lại trên toàn tuyến, mặt đường ổn định, chưa có biến dạng hay dấu hiệu gì liên quan đến chất lượng mặt đường.

3. Kiến nghị

Sở Giao thông Vận tải đề nghị phía chủ đầu tư công trình có biện pháp xử lý 02 tấm bê tông nêu trên.

Quan điểm của sở GTVT là cho cắt ngang mặt đường đúng tại khe co giả (hoặc khe giãn do chưa xác định) phá dỡ để đúc lại để đảm bảo an toàn và cả về mặt mỹ quan của tuyến đường.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 746