Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả công tác kiểm tra nghiệm thu công trình Đường nội thôn vào khu sản xuất thôn 3 xã Thượng Quảng
Ngày cập nhật 15/10/2019

Kính gửi : Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh T.T. Huế

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT -BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Báo báo Hoàn thành thi công xây dựng công trình số 129/BC-BCC ngày 23/07/2019 của Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh T.T. Huế;

          - Căn cứ hồ sơ quản lý chất lượng, báo cáo của các bên liên quan;

          - Căn cứ hiện trạng công trình khi kiểm tra hiện trường ngày 31/07/2019;

          - Căn cứ Thông báo số 1370/GTVT-QLGT ngày 06/08/2019 của Sở Giao thông Vận tải về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục một số tồn tại trên tuyến;

          - Căn cứ công văn số 159/CV/BCC của Ban quản lý dự án BCC tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khắc phục tồn tại theo thông báo số 1370/1370/GTVT-QLGT ngày 06/08/2019 của Sở Giao thông Vận tải;

          Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế thông báo như sau:

- Đồng ý để chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành công trình Đường nội thôn vào khu sản xuất thôn 1 xã Thượng Quảng đưa vào sử dụng;

- Chủ đầu tư có văn bản cụ thể yêu cầu đơn vị thi công cam kết chịu trách nhiệm theo dõi các vị trí đã xử lý trong quá trình bảo hành công trình, nếu có sự cố phải chịu trách nhiệm sửa chữa triệt để bằng cách phá dỡ và làm lại mới./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 744