Tìm kiếm tin tức
Triển khai kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các Quốc lộ
Ngày cập nhật 05/04/2008

Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 29/3/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ các Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

     Ngày 01/04/2008, UBND tỉnh đã có Công văn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế khẩn trương phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên, UBND các huyện (trừ huyện Nam Đông), UBND thành phố Huế xây dựng các chương trình, phóng sự, tin bài, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ các công trình, hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; phổ biến các Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 29/3/2008 của UBND tỉnh đến mọi người dân để biết và thực hiện.

    UBND các huyện (trừ huyện Nam Đông), UBND thành phố Huế, Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh và các thành viên Tổ công tác liên ngành phối hợp với Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên có kế hoạch cụ thể, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nội dung yêu cầu của Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 29/3/2008 của UBND tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem toàn văn Quyết định 1856/QĐ-TTg và Quyết định 774/QĐ-UBND

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 5.858