Tìm kiếm tin tức
Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 sẽ được chia làm 02 giai đoạn
Ngày cập nhật 02/01/2020

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3342 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030.

Với quan điểm “ Xây dựng và phát triển đô thị Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh” trong đó, mục tiêu xuyên suốt là đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đề án xây dựng định hướng phát triển đô thị Huế đến năm 2030 được phân thành 02 giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (2020-2025)

Xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế đến năm 2025 theo hướng biển, theo trục cảnh quan hai bờ sông Hương làm cơ sở để nghiên cứu lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm: thành phố Huế hiện hữu; một phần thị xã Hương Thủy (các xã: Thủy Vân,Thủy Bằng); một phần thị xã Hương Trà (các phường, xã: Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Phong) và một phần huyện Phú Vang (các xã, thị trấn: Thuận An, Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thanh); Quy mô khoảng 267 km2

- Giai đoạn 2 (2025-2030)

Trên cơ sở định hướng phát triển của giai đoạn 1, tiếp tục xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế theo định hướng của đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch chung thành phố Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với vùng lõi đô thị có quy mô khoảng 348 km2 bao gồm thành phố Huế mở rộng có quy mô 267km2 và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà.

Trên cơ sở Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh giao trách nhiệm các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các công việc đã nêu theo Quyết định trên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 5.622