Tìm kiếm tin tức
Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và lập Quy hoạch đối với Dự án Quy hoạch
Ngày cập nhật 04/10/2019

Sở Giao thông Vận tải nhận được văn bản số 1894/SKHĐT-THQH ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

Phần I – Dự ước thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

I.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019: Trong năm 2019, Sở GTVT được phân công thực hiện 04 đề án

+ Quy định Quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn Thừa Thiên Huế: Nội dung này hiện Sở đang triển khai thực hiện.

+ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn số 3776/BGTVT-KCHT về việc tham gia ý kiến dự thảo “Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng bộ GTVT”. Vì vậy, sở Giao thông Vận tải đã có VB 769/SGTVT-AT&QLGT ngày 16/5/2019 xin phép  UBND tỉnh đồng ý cho lùi thời hạn xây dựng dự thảo .

+ Quy định về đầu tư, quản lý, bảo trì áp dụng công nghệ vào khai thác bãi đỗ xe, vấn đề này đã có quy định, riêng phần liên quan về công tác quản lý công nghệ nên chờ đề án quản lý công nghệ của Sở KHCN thông qua làm cơ sở điều chỉnh. Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản số: 245/SGTVT-VTPT ngày 21/2/2019 về việc xin lùi thời hạn.

+ Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thừa Thiên Huế, vấn đề này còn phụ thuộc vào việc điều chỉnh nghị định 86/2014 về quản lý hoạt động vận tải, do vậy Sở cũng đã có VB xin lùi thời hạn sau khi có nghị định mới thay thế hoặc điều chỉnh Nghị định: 86/2014/NĐ-CP.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 5.761