Tìm kiếm tin tức
Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đối với Quy hoạch đường gom và các đường ngang đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Ngày cập nhật 04/10/2019

             Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 5126/UBND-GT ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đối với Quy hoạch               đường gom và các đường ngang đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn năm 2020, định hướng đến năm 2030 Sở Giao thông Vận tải xin báo cáo như sau:

             Sở Giao thông Vận tải đã có các tờ trình số 1337/SGTVT-KHTC; 1338/SGTVT-KHTC; 1339/SGTVT-KHTC; 1440/SGTVT-KHTC ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ                  khảo sát và lập Quy hoạch Dự án: Quy hoạch đường gom và các đường ngang đấu nối vào các Quốc lộ 1; Quốc lộ 49; Quốc lộ 49B; đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến                năm 2020, định hướng đến năm 2030.

             Sau khi có quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và lập Quy hoạch Dự án của UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải sẽ triển khai các bước tiếp theo (có phụ lục kèm theo).

             Sở Giao thông Vận tải kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét chỉ đạo tổ chức triển khai dự án./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 5.766