Tìm kiếm tin tức
Triển khai Quy định 1559-QD/TU ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 05/03/2024

      Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định 1559-QD/TU về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

      Sở Giao thông vận tải triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc sở và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nắm. Nội dung chi tiết có file đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 282