Tìm kiếm tin tức
Nâng cao chất lượng quản lý bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải
Ngày cập nhật 29/02/2024

Thực hiện quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Nghị định 10/2020/NĐ-CP); Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc thực hiện việc cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển trước khi thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 7, khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2020/NĐ-CP (qua email: vantaihue.sgtvt@gmail.com; sogtvtthuathienhue@gmail.com )

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 208