Tìm kiếm tin tức
Chính sách hỗ trợ của UBND Tỉnh TT-Huế đối với hộ gia đình có xe công nông bị loại bỏ.
Ngày cập nhật 08/01/2008

Thực hiện chỉ thị 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007 của Chính phủ về việc cấm lưu hành xe công nông, xe tự chế 3,4 bánh kể từ ngày 01/01/2008.

Để tạo điều kiện cho các hộ gia đình có xe công nông bị loại bỏ, ngày 20/12/2007 UBND Tỉnh TT-Huế đã ban hành chính sách hỗ trợ như sau:
- Đối với hộ gia đình có nhu cầu thay đổi phương tiện để tiếp tục kinh doanh vận tải thì được hỗ trợ 6.000.000đ và 50% học phí đào tạo lái xe hạng B2 (xe công nông có đăng ký biển số) hoặc 35% học phí đào tạo lái xe hạng B2 (đối với xe công nông chưa đăng ký biển số).
- Đối với hộ gia đình không có khả năng thay đổi phương tiện mà chuyển sang làm nghề khác thì được hỗ trợ 3.000.000đ để chuyển đổi nghề nghiệp và 50% học phí đào tạo nghề thông thường tại các cơ sở đào tạo nghề công lập ở địa phương.
- Đối với hộ gia đình có xe máy kéo nhỏ vẫn được tiếp tục lưu hành thì được hỗ trợ 50% phí kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật để làm cơ sở cho việc đăng ký biển số theo quy định và 50% học phí đào tạo giấy phép lái xe hạng A4.
Chính sách trên đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các hộ gia đình có xe công nông bị loại bỏ, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các địa phương nâng cao năng lực phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông, góp phần giải quyết nhu cầu vận chuyển hàng hóa ở nông thôn.

Sở GTVT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 14.705