Tìm kiếm tin tức
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
Ngày cập nhật 30/03/2023

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2023. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải quản lý tuân thủ đúng các quy định hiện hành, Cục Quản lý đầu tư xây dựng - Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và áp dụng Thông tư nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 14.704