Tìm kiếm tin tức
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
Ngày cập nhật 27/08/2021

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021.

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành thông báo số 1046/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42

2. Thời hạn nộp hồ sơ: kể từ 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức.

Xem nội dung Công văn và Quyết định số 2045/QĐ-UBND tại file đính kèm

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021.

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành thông báo số 1046/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42

2. Thời hạn nộp hồ sơ: kể từ 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức.

Xem nội dung Công văn và Quyết định số 2045/QĐ-UBND tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 13.387