Tìm kiếm tin tức
V/v hỗ trợ công dân các địa phương đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng được trơ về nơi cư trú
Ngày cập nhật 26/08/2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5553/UBND-LĐTBXH ngày 19/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ công dân các địa phương đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng được trở về nơi cư trú (có bản chụp kèm theo).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin và truyền thông của tỉnh về nội dung tại Công văn trên; sử dụng số đường dây nóng 19001075  để tiếp nhận đăng ký thông tin của người dân của Thừa Thiên Huế đang làm việc, sinh sống, học tập tại Đà Nẵng có nhu cầu, nguyện vọng trở về địa phương.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan rà soát số lượng cụ thể người Thừa Thiên Huế đang làm việc, sinh sống, học tập tại Đà Nẵng có nhu cầu, nguyện vọng trở về địa phương để xây dựng phương án cụ thể theo đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn trên; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng phương án đưa công dân Thừa Thiên Huế từ Đà Nẵng trở về địa phương phải đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 14.706