Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Pháp luật Nhà nước
Thông tư quy định về tổ chức hoạt đọng của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 
Nghị định 139/2021/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Nghị định 123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng;
Nghị định 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; 
Thông tư 17/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 299