Tìm kiếm tin tức
Triển khai Quyết định số 62/QĐ- TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 15/02/2019
Đón khách du lịch tại Cảng Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 669/UBND- GT gửi các Sở Giao hông vận tải, Sở Du lịch về thực hiện Quyết định số 62/QĐ- TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Mục tiêu đến năm 2025 cụ thể là:

- 100% người điểu khiển, thuyền viên, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch đường bộ, đường thủy, đường biển có đủ giấy phép, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ phù hợp với xu thế phát triển quốc tế của ngành du lịch;

- 100% phương tiện vận tải khách du lịch đường bộ, đường thủy nội địa có đủ trang thiết bị về chất lượng dịch vụ và an toàn kỹ thuật;

- 100% các tuyến đường bộ cao tốc được ứng dụng giao thông thông minh trong quản lý, khai thác…

Ngoài ra, Quyết định còn quy định về các nhiệm, giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu và phân công công việc cho các cơ quan, tổ chức liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/01/2019.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Khoản 9 Mục III Điều 1 của Quyết định để tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 2.090