Tìm kiếm tin tức
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia cơ chế một cửa quốc gia
Ngày cập nhật 14/12/2018

Ngày 29/11/2018 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải ban hành Công văn số 13500/BGTVT-TTCNTT về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia cơ chế một cửa Quốc gia cho 05 TTHC thuộc nhóm gia hạn giấy phép và thời gian lưu hành cho phương tiện nước ngoài tại Việt Nam.

 

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Cục đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải các tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam:
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân và doanh nghiệp tại địa phương mình biết về hệ thống dịch vụ công trực tuyến nêu trên;
- Theo dõi và đôn đốc quá trình giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến tại các Sở Giao thông vận tải;
- Tổng hợp kết quả thực hiện và vướng mắc, đề xuất sửa đổi, nâng cấp quy trình nghiệp vụ, phần mềm để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.
2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh:
- Bố trí cán bộ, trang thiết bị cần thiết sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến;
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân và doanh nghiệp tại địa phương mình biết về hệ thống dịch vụ công trực tuyến nêu trên;
- Tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện và gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin và Tổng cục Đường bộ Việt Nam) để kịp thời giải quyết;
- Trường hợp các đơn vị cần kết nối dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính trên với hệ thống thông tin chính quyền địa phương đề nghị liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Giao thông vận tải để thống nhất, thực hiện.

TT

Tên Thủ tục hành chính

Dự kiến lộ trình thực hiện

1

Gia hạn GIấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

01/12/2018

2

Gia hạn giấy phép liên vận và thời gian lưu hành đối với phương tiện của Campuchia lưu trú tại Việt Nam

01/12/2018

3

Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

01/12/2018

4

Gia hạn Giấy phép liên vận CLV đối với phương tiện của Lào, Campuchia tại Việt Nam

01/12/2018

5

Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS và thời giai lưu hành cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS tại Việt Nam

01/12/2018
 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 2.097